سيستم مديريت محتواي ياس/دفتر امام جمعه شهرستان زرند  

فرو نشاندن خشم

بسم الله الرحمن الرحیم
خطبه های نماز جمعه به امامت حجت الاسلام حاج آقا ابراهیمی مورخه 10/7/88
خطبه اول
فرو نشاندن خشم
پنجمین جمله آقا امیر المومنین علی (ع) است « کظم غیظ » می فرمایند: فرزندم، به همه فرزندان، به همه شیعیانم تا قیام قیامت شما را سفارش می کنم به کظم غیظ یعنی خشم را فرو بردن، خشم و غضب کلید هر بدی است. هر گناه ،هرمعصیتی ریشه اش از خشم است. چه مشکلات خانوادگی از ناحیه خشم و غضب بوجود آمده است ، چه زندگیها از هم پاشیده شده، چه آبرو ریزیها به خاطر خشم وغضب صورت نگرفته، چه جراحتها و قتلها به خاطر خشم و غضب صورت نگرفته. منشاء همه گناهان ریشه اش و مادرش خشم و غضب است. در این جهت امیر المومنین (ع) در پنجمین سفارش می فرمایند: فرزندم مراقب باش ، مواظب باش خشمت را فرو ببری. در یکی از بیاناتشان می فرمایند: « و تجّرع الغیظ » در نامه 31 نهج البلاغه ، که پدران، مادران و همینطور مربیان تربیتی لازم است آشنا بشوند با نامه امیرالمومنین (ع) به فرزندشان. مخصوصا معلمین و دانشگاهیان خیلی باید مراقبت کنند برای فهمیدن و عمل کردن به این بیانات . « و تجّرع الغیظ» فرزندم غیظ و خشم را جرعه جرعه بنوش. مقابله با خشم کارخیلی مشکلی است. کار آسانی نیست. آدم وقتی که خون در قلبش در بدنش فوران کند باید جلوی خودش را بگیرد. چون طبیعت حیوانی انسان اینکه در هنگام خشم پرخاش کند. این طبیعت حیوانی انسان است و مرد می خواهد در آن لحظه جلوی خودش را بگیرد مرد می خواهد واقعا. مرد میدان آن کسی است، پهلوان آن کسی است وقتی که خشمش بروزمی کند بتواند جلوی خودش را کنترل کنند و «تجّرع الغیظ» جرعه جرعه از خشمت بکاه ،کم کن.
فرو بردن خشم جرعه ای شیرین

« فانی لم جرعة احلی منها عاقبة و لا الذ مغبة» جرعه ای شیرین تر ازنظرعاقبت کار، فرو بردن خشم نیست. هیچی مثل فرو بردن خشم به این شیرینی نیست. که اگر کسی می خواهد خودش را کنترل کند. بعد امام می فرمایند: « ولن لمن غالظک» بلاخره در جامعه ما مواجه هستیم افرادی با ما درشتی می کنند، بد می گویند، خوب می گویند.
در برابر درشتی نرمی کن

حضرت سفارش می کنند. می فرمایند: فرزندم با آن آدمهایی که با تو درشتی می کنند تو درشتی مکن. و با نرمی برخورد کن . « لِن» برای آنها نرمی نشان بده. اگر کسی با تو درشت حرف زد، زمختحرف زد، دو برابرش به او حرف نزن بلکه در مقابل با او نرمی کن « فانه یوشک ان تلین لک» بزودی این آدم با تو مهربان می شود. به زودی دست از سختی و تندیش برمی دارد.

فرو بردن خشم و همراه به خیر بودن

روایت سوم از وصایای پیغمبر خدا(ص) به امیرالمومنین (ع) می فرمایند: یا علی (ع) « اوصیک بوصیة» یک سفارشی برای تومی کنم «فهذا» خیلی مراقبت کن ، خیلی مواظبت کن «فاحفظها فلا تزال بخیرما حفظت وصیتی » اگر گوش به حرف من بدهی همیشه در حال خوبی هستی. علی جان (ع) به این حرفی که من به شما می خواهم بگوییم همیشه گوش بده تا زمانیکه به این حرف عمل می کنی تو در خیر و خوبی هستی. وصیتی رسول خدا (ص) به امیرالمومنین(ع) دارند: یا علی(ع) «من کظم غیظاً و هو یقدر علی امضائه اعقبهُ الله یوم القیامة امناً و ایماناً یجد طعمه» واقعا مرد می خواهد به این فرمایشات عمل کند. الحمدلله شما اهل عمل هستید. می فرماید: علی جان کسی که خشمش را فرو ببرد جلو غضبش را بگیرد ومی تواند اعمال قدرت کند، با خشمش تند برخورد کند، جلوی خشمش را بگیرد، روز قیامت خدای متعال آرامش به او می دهد، هیچ کس در قیامت آرامش ندارد ولی خدای متعال به او امنیت می دهد، آرامشی نصیب او می کند. و« ایمانا یجد طعمه » خدا یک ایمانی به او می دهد که در قلبش لذت می برد. هم آرامش می دهد. همه در قیامت متلاطم هستند. می فرمایند: مردم در روز قیامت مثل آدمهای مست هستند و« ما هم بسکاری». مست نیستند «و لکن عذاب الله شدید» به قدری عذاب خدا سخت است. مردم مثل افراد مست تلوتلو می خورند از شدت عذاب.پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: علی جان(ع)اگر به این وصیت من عمل کنی خشم خودت را فرو ببری ، به خشمت آرامش دادی، تو در آن روز اهل ایمان هستی. این هم مطلب سوم. خواهران ، برادران خودشان اینگونه بودند هم حرف می زدند و هم عمل می کردند.

کنیزی پارچ آب را به صورت امام سجاد (علیه السلام) انداخت

امام سجاد (ع) می خواستند وضو بگیرند یک کنیزی برایشان آب می ریختند پارچ در دستش گرفته بود و روی دست امام آب می ریخت، ایستاده بود. این پارچ از دست این دخترک افتاد و افتاد روی صورت امام ، همین که افتاد صورت امام زخم شد امام سر را بالا بردند در حالتیکه صورت زخمی و خون می ریزد این دختر و کنیز این چنین گفت:«والکاظمین الغیظ» این آیه قرآن را خواند مومن آنکسی است که خشمش را فرو می برد. خیلی ترسید از امام. امام سجاد (ع) فرمودند: «قد کظمت غیظی» خشمم را فرو بردم . این کنیز گفت :«و العافین عن الناس » از مردم در می گذرند. امام سجاد(ع) فرمودند: از تو در گذشتم. بعد دنباله این آیه را خواند. « و الله یحب المحسنین» خدا آدمهای نیکوکار را هم دوست می دارد . امام فرمودند: «اذهبی فانت حرة بوجه الله » تو را در راه خدا بخشیدم و آزاد کردم. به قیمت گران خریده بودند ولی هم زخم برای امام ایجاد کرده، صورت امام را زخمی کرده حالا شما ببینید. اینطوری اهل بیت (ع) با خانواده و کنیز خودشان رفتار می کردند دراجتماع.

موعظه مهم پیامبر(ص)

یک مرد عربی آمد پیش رسول خدا (ص) گفت:یا رسول الله (ص) «علمنی شئیا واحدا فانی رجل اسافر فاکون فی البادیه» خوب توجه بفرمایید. نماز جمعه در واقع کلاس درس است. کلاس درس اهل بیت (ع) است. اگر امیرالمومنین(ع) حضورداشتند وما در محضرشان حاضر می شدیم همین حرفها را می زدند. همین مطالبی که خدمتتان عرض می شود. یا به خدمت رسول خدا(ص) شرف یاب می شدیم حضرت همین حرفها را می زدند. حرف، حرف پیغمبر(ص) ، حرف امام معصوم (ع) است. یک مرد عربی آمد یا رسول الله (ص) من از روستا، بادیه آمدم یک حرف به من یاد بدهید که من نمی توانم همیشه بیایم پیش شما و من در روستا هستم به من یاد بدهید. ببینید پیغمبر خدا (ص) به این مرد عرب چه چیزی یاد می دهند؟ حضرت فرمودند: «لا تغضب» یک جمله غضب نکن ، خشم نکن. این مرد خیلی به کلام پیغمبر خدا(ص) اهمیت نداد.مثلا پیش خودش فکرمی کرد به من می گفت نماز شب بخوان فلان کار بکن توقع جمله دیگری را داشت . اهمیتی به این فرمایش پیغمبر(ص) نداد. بعد دوباره برگشت پیش پیغمبرخدا(ص) حرفش را تکرار کرد. گفت: ای پیغمبرخدا(ص) از روستا آمدم، مسافر هم هستم یک جمله خوب به من یاد بدهید. پیغمبر خدا (ص) فرمودند: «لا تغضب» همان فرمایش خشم مکن. رفت از مجلس بیرون دوباره گفت: خیلی اهمیت ندارد من دوباره بروم پیش پیغمبر خدا(ص) یک جمله ای بپرسم آمد خطاب کرد یا رسول الله (ص) من گفتم که از روستا خدمتتان آمدم دیگه موفق نمی شوم خدمتتان بیایم. یک جمله خوبی به من یاد بدهید که درس باشد در زندگی ما. فرمودند: «لا تغضب» خشم مکن. این مرد آمد بیرون و گفت دیگه بر نمی گردم و بپرسم معلوم می شود اگر چیزی بهتر از این بود حضرت به من یاد می داد. سه مرتبه آمدم خواهش کردم از پیغمبر خدا(ص) این جمله را به من یاد دادند و من را نصیحت کردند و حرفی را به من یاد دادند که وقتی من غضبناک بشوم به مردم بد نگویم، افتراء نزنم. انسان وقتی غضبناک می شود عقل دیگه آنجا نیست. خشم وقتی آدم می گیرد عقلش می رود کنارهر چی رسید می گویید حتی حسابش هم نمی کند که آدم چی دارد می گویید. بعد این عرب گفت: حرفی پیغمبر خدا(ص) به من یاد دادند وقتی غضبناک می شوم وحین غضبناکی نباید کاری بکنم، یک نفر را بکشم . حرکت کرد آمد روستا . آمد به روستایش دید دو قبیله بهسمت هم اسلحه بدست گرفتند و آماده حمله هستند. دید قبیله اش شمشیر بدست گرفته، می گفتند : فلان قبیله به ما حمله کردند، توهین کردند، حرف زدند. این آمد شمشیر را برداشت دوان دوان آمد که کمک حال قبیله اش باشد. وقتی این جمله پیغمبرخدا(ص) یادش آمد شمشیرش را غلاف کرد. بعد میان جمعیت آمد و گفت چرا خشمگین شدید؟ چرا ما باید باهم بجنگیم؟ بیایید بنشینیم با هم حرف بزنیم . با حرف زدن مشکلمان را حل کنیم. بالاخره جمعیت را وادار کرد الحمدلله صلح و صفا داد . خیلی از این حرف های فامیلی منشاء آن همین غضب است . روی خشم و غضب یک حرفی می زنند.

راه مبارزه عملی با خشم و غضب : حالت را عوض کردن

چکار کنیم با خشم مبارزه کنیم؟ راه عملی آن چیست؟ امروز روانشناسان برای ما روشن کردند آدمی که دچار خشم و غضب می شود حالتش را عوض کند . اگر نشسته بلند شود اگر ایستاده ، بنشینید. اما بنازیم به اسلام 1400 سال قبل بهتر از همه روانشناسان آمده روانشناسی کرده است . بهتر از همه روانشناسان امروزی کاملترش را گفته است : حالا من این جمله امام محمد باقر (ع) را برایتان بگوییم. ببینید بهتر از امروزی ها حرف زده است . شما در جنگ امیرالمومنین(ع) با پهلوان نامی عرب عمر بن عبدود دیدید و شنیدید. وقتی که امیر المومنین(ع) مسلط شد براین پهلوان نامی عرب آب دهان انداخت به صورت مولا. حضرت دیگه سرش را جدا نکردند. بلند شدند و شروع کردند اطراف میدان قدم زدن. سوال کردند آقا چرا چنین کاری کردید؟ فرمودند: وقتی که او آب دهان انداخت من غضبناک شدم اگر آن لحظه سرش را می بردیم به خاطر هوای نفس بود نه برای خدا. علی(ع) شمشیر برای خدا می زند. همه کار هایش برای خداست. من حرکت کردم تا غضبم خاموش بشود. حالا امام محمد باقر (ع) می فرمایند: « ان الرجل لیغضب حتی ما یرضی ابداً و یدخل بذلک النار» آدمی خشم می کند و می خواهد به خشمش عمل کند و رضایت دلش را بدست بگیرد این باعث جهنمش می شود . یعنی همین خشم باعث جهنم رفتن او می شود. بعد حالا راه نشان می دهند چگونه ما بر خشم خود غالب بشویم . می فرمایند: «فایما رجل غضب و قائم فلیجلس فانه سیذهب عنه رجز الشیطان» اگر ایستاده غضبناک است، اگر گردنش باد کرده و صورتش سرخ شده همان لحظه بنشیند. «و انه سیذهب عنه رجز الشیطان » پلیدی شیطان و خشم که حالتش را عوض کرده از وجودش می رود . «و ان کان جالسا فلیقم» اگر نشسته است و حرفش شد با فامیل ، خانواده ، فرزند، پدرومادر حرکت کند راه برود حالتش را عوض کند.
لمس کردن
«ایما الرجل غضب علی ذی رحمه» این حرف را روانشناسان، غربیان نزدند. حرف تازه است . اگرکسی غضبناک شد با فامیل و خویشان خود، مثلا دو برادر نسبت به هم خشم داشته باشند چگونه این خشم را فرو نشانند؟ « فلیقم الیه و لیدن منه و لیمسه فان الرحم اذا مست الرحم سکنت» این نکته عالیست. گفتم خدمتتان که روانشناسان امروزی به آن نرسیده اند اگر دو تا ذی رحم مثل دو برادر ، یا پدر و فرزند و مادر یا دو خواهر اینها اگر با هم حرفشان شد امام باقر (ع) «فلیقم الیه» بلند شود پیش او برود «لیدن منه» به او نزدیک بشود و «ولیمسه» اورا در بغل بگیرد همین که او را در بغل گرفت واو را مس و لمس کند«فان الرحم اذا مستت الرحم سکنت » رحم یعنی برادر که از یک فامیل هستند، از یک خون هستند وقتی همدیگر را لمس می کند، باعث آرامش آنها می شود. همین که با هم تماس پیدا می کنند همدیگر را در بغل بگیرند آن آرامش به برکت هم خونی ایجاد می شود می فرمایند: « ولیمسه » و او را لمس کند .
غضب: آتش شعله ور
امیر المومنین (ع) می فرمایند: غضب در واقع آتش است .«الغضب النار موقده » خشم آتش برافروخته است «من کظمه اطفاها» کسی که غضب کرد، کسی که آزاد گذاشت اولین کسی که می سوزد خودش است و کسی که خشمناک شد و به این خشمش عمل کرد اول کسی است که به این آتش خشم می سوزد «و من اطلقه کان اول محترقٍ بها»
خدایا به حق محمد وآل محمد توفیق اخلاق حسنه و جلوگیری از خشم و غضب و توجه به همه فرمایشات پیغمبر خدا(ص) و اهل بیت(ع) به ما مرحمت فرما.
خطبه دوم
« اوصیکم عباد الله و نفسی بتقوی الله »
اهمیت نماز جمعه

در آغاز خطبه دوم خود و همه شما برادران و خواهران مکرمه را دعوت می کنم به تقوی الهی. در توصیه به تقوی دو نکته را عرض می کنم . نکته اول اهمیت به نماز جمعه . « ذلک خیرٌ لکم» خداوند متعال می فرمایند: حضور در نماز جمعه برای شما خیر محض است . ماها اهمیت نمی دهیم ولی از نظر خدای متعال که حضور در نمازجمعه برای همه ما، برای کوچک و بزرگ خیر است. یک روزنابینایی آمد خدمت پیامبر (ص) گفت : آقا اجازه بدهید که من نماز نیاییم. نابینا هستم نمی توانم راه را پیدا کنم. پیغمبر خدا (ص) فرمودند: ای مرد نابینا یک طنابی از خانه ات تا مسجد وصل کن و طناب را بگیر و بیا به نماز و نماز جمعه ( خانه اش نزدیک مسجد بود) . نماز جمعه از اهمیت والایی
برخوردار است. خدا ی متعال دستور دادند « فاسعوا» با شتاب بیاید . با سرعت به سوی نماز جمعه بیایید. تأخیرش ، نیامدنش ، بی اعتنایش از هیچ کس مورد پذیرش نخواهد بود . خدا نمی پذیرد، پیغمبر


خدا(ص) هم نمی پذیرد. امیر المومنین (ع) هم نمی پذیرند که ما نسبت به نماز جمعه بی اعتنا باشیم. امام (ره) وشهداء هم نمی پذیرند چون نماز جمعه از برکت امام (ره) و شهداست. از برکت رزم ، رزم آوران و بسیجیان. آنها راضی نمی شوند نماز جمعه بی رونق باشد. رونق نماز جمعه ، رونق ذکر خداست. ان شاءالله کوشش کنیم در نماز جمعه با شکوه شرکت کنیم . نمازجمعه باید با شکوه و همه حضور پیدا کنند. شهر 40 هزار نفری توقع 5 هزاری در نمازجمعه دارد. ان شاءالله مومنین هر کدامتان هم به نماز اهمیت بدهید و هم یکی ، دو نفری را هم دعوت کنید تبلیغ چهره به چهره.

توجه به حضرت صاحب الامر علیه السلام

نکته دوم در توصیه به تقوی توجه به امام زمان (عج) است. ما صاحب داریم ما بی کس نیستیم. آن کسی باید بنالد که بی کس باشد . یک کتابی است به نام شفاءیافتگان بدست حضرت صاحب الزمان (عج) می نویسد. یک نفری از علماء می گوید شخصی از اصفهان آمد قم پیش من که دچار بیماری سختی شده بود . از من استمداد طلبید من چکار کنم از این دو غصه نجات پیدا کنم ؟ یک دفعه به ذهنم آمد . گفت : بیا برو جمکران متوسل به حضرت صاحب الزمان (عج) بشو . بمن گفت شما هم همراه من بیاید . گفتم : من کار دارم نمی رسم بیایم. گفت: تو هم بیا برویم . بالاخره همراه رفتیم در مسجد جمکران دو رکعت نماز امام زمان (عج) خواندیم . من گفتم یا صاحب الزمان (عج) این بنده خدا امروز مهمان من است . آمده به شما متوسل شود دستش از همه چیز کوتاه شده و به شما توسل پیدا کرده شما حلال مشکل هستید. بعد رفت اصفهان و زنگ زد و گفت: به برکت حضور در مسجد صاحب الزمان (عج ) مشکلم بر طرف شد. به حضرت صاحب الزمان (عج) همیشه توجه کنیم.

توجه به سالمندان
اما مناسبتها که در پیش داریم به اختصار خدمتتان عرض می کنم. اولین مناسبت روز جهانی سالمند را داریم. توجه به سالمندان امروز هم تعدادی از سالمندان در نماز جمعه حضور پیدا کردند . پیر غلامان سید الشهداء (ع) عاشقان اباعبدالله (ع) آمدند در نماز جمعه . ان شاء الله هر وقت فرصت کردند باز هم بیایند با خانواده خود ، نوه و نتیجه خود ، با فامیل و همسایه خود در نمازجمعه حضور پیدا کنند.حضور این سالمندان را هم گرامی می داریم. قرآن توصیه کرده به احترام بزرگترها ، پیغمبر خدا(ص) توصیه کردند به احترام بزرگترها ، احترام به پیرمرد مو سفید ، احترام به خداست . بی حرمتی به او ، بی حرمتی به خدای متعال است.
احترام به پدر و مادر
هیچ دینی به اندازه اسلام حرمت سالمند را رعایت نکرده است. خدای متعال می فرمایند:ای فرزند اگر پدر ومادر تو پیرمرد و پیرزن شدند« فلا تقل لها اف» سر سوزنی اخم به آنها نکن، روی ترش به آنها نکن. آنها را از خودتان طرد نکن. متاسفانه بعضی از فرزندان به مجردی که پدر و مادرشان پیر می شوند ، آنها را می برند به سرای سالمندان. آنها زحمت کشیدند هست و نیست خودشان را فدای فرزند کردند. توقع دارند در روز بیچارگی فرزندان کمک آنها باشند، مایه دلگرمی آنها باشند، عصای دستشان باشند. اسلام نمی خواهد اینگونه باشد . اسلام می خواهد پدر بزرگ ، مادر بزرگ در کنار فرزند و نوه اش زندگی کند ، در شادی آنها شاد باشد. از دعای خیرش فرزندان و نوه و نتیجه بهره ببرند. این چیزی است که اسلام می خواهد.لازم است توجه به غذایشان ، بهداشتشان داشته باشید. مرکزی ، کلینیکی امروز به نام کلینیک وحدت مجری این برنامه است از سالمندان دعوت کرده که در نماز جمعه حضور پیدا کنند.از مسئول این کلینیک تشکر می کنم.
بهتر است از همه دعوت کنیم برای حضور در نمازجمعه ، چه خوب است اهداء جوایز ورزشکاران در نمازجمعه باشد، آموزش و پرورش اهداء جوایز مقالات در نمازجمعه یعنی همه چیز وصل شود به نماز جمعه، به دین .
تشکر از حضور بسیجیان گردان امام حسین علیه السلام
مطلب بعدی حضور بسیار گرم و عزت مندانه بسیجیان عزیزمان در نمازجمعه داریم. همراه با فرمانده دلاور گردان امام حسین (ع) ما از همه عزیزان بسیجی تشکر می کنیم. چهار روز است که آموزش می بینند و آمادگی خودشان را اعلام می کنند. خدای نکرده اگر دشمن کوچکترین تعرضی ، کوچکترین فکر و خیالی بخواهد نسبت به ایران اسلامی داشته باشد، جوانان ایران زمین آن فکر را با مغزشان از بین می برند. امروز الحمدلله آمادگیها بسیار بالا است. من همین جا این نکته را عرض بکنم. بازدیدی که بنده داشتم از اردوگاهی که آموزش نظامی این عزیزان می دیدند. این اردوگاه نیاز به برق و آب دارد. مسئولین کوشش کنند جاهایی که مربوط به بسیج هست. ده برابر اهمیت بدهند. چون این خیر و برکتش مال همه ملت است، چون بسیج شجره طیبه ای است در واقع حافظ همین کشور، حافظ همین مسئولین است. ان شاءالله شاهد نباشیم شبها تاریک باشد یا آب نداشته باشد و بسیجیانی که برای خدا می آیند آموزش می بینند اینقدر دچارمشکل نباشند. از فرمانده و حضورهمه بسیجیان عزیز و همه خانواده های معظم شهداء، جانبازان ، آزادگان تشکر و قدردانی می کنم . خدمت فرمانده محترم سپاه هم که جدیداً منصوب شدند و در نماز جمعه هم حضور دارند خوش آمد عرض می کنیم و دعوت کردیم بین دو نماز از ایشان استفاده کنیم. حضور دانش آموزان خوب را از این هفته درنمازجمعه داریم از دلسوزی و محبتی که آموزش و پرورش نسبت به نماز و دینداری بچه ها دارد باز هم باید تشکر کنیم. ان شاء الله یک شورایی تشکیل شود و با دقت به این امر نظارت کند و هر هفته شاهد باشیم که دانش آموزانمان که از همه مقاطع بتوانند در نمازجمعه دسته جمعی حضور پیدا بکنند.
روز نیروی انتظامی
مطلب بعدی دوشنبه روز نیروی انتظامی است . از نیروی انتظامی و فعالیتهایشان هم تشکر می کنیم . چند جمله از بیانات حضرت امام (ره) درباره نیروی انتظامی یادداشت کردم خدمتتان عرض می کنم.حضرت امام (ره) می فرمایند: مردم را مثل فرزند خود بدانید و با مفسدین طبق موازین رفتار کنید. قوای انتظامی برای انتظام یک کشور است. برای حفظ مردم ، برای حفظ مال و جان مردم است. نه برای ادعا، نه برای ترساندن و نه برای چاپیدن. زمان طاغوت نیرویش برای چاپیدن بود. ولی امروز نیروهای مسلح و نیروی انتظامی در خدمت مردم است. آرامشی که مومنین ، خانواده ها امروز دارند در شهر احساس می کند از برکت نیروی انتظامی و چشمان بیدار این عزیزان است. و از طرفی مفسدین و خلافکاران هم باید احساس ناامنی کنند که الحمدلله احساس ناامنی می کنند. گزارش عملکرد نیروی انتظامی را ان شاءالله در جمعه آینده خدمتتان عرض می کنند.

شهادت حضرت حمزه سلام الله علیه

شهادت جناب حمزه سلام الله علیه را داریم. در این هفته یکشنبه شهادت حضرت حمزه سلام الله علیه در جنگ اُحد است . آنهایی که رفتند مدینه قبرستان اُحد ایشان را زیارت کردند . حمزه سیدالشهدا (ع) خدا رحمت کند این شیر خدا که امروز ما سرسفره دلاورمردی ایشان نشسته ایم. درسهای زیادی جنگ اُحد دارد و آن اینکه اطاعت از رهبری نشد. 720 نفر که به شهادت رسیدند بخاطر اینکه عده ای از فرمان پیامبر(ص) تخلف کردند . حضرت فرمودند : اینجا را رها نکنید ، رها کردند . یکی دیگر دنیا طلبی و دنبال جمع آوری غنیمت این دو مشکل که در کشور ما پیدا شد. عدم اطاعت نسبت به ولی فقیه و دنبال چرب و نرم و شیرینی دنیا رفتن این دو عامل فساد انگیز است. ان شاءالله در وجود هیچ کس نباشد. دوشنبه هجرت حضرت امام (ره) را از عرق به پاریس داریم . این مرد بزرگ هجرتشان ، تمام کارهایشان وانقلاب ما از برکت همین هجرت حضرت امام (ره) هست ، گرامی می داریم. جشن عاطفه ها هم برگزار کردند بسیار با شکوه و اگر شما هم کمکی نکردید به دانش آموزان تهیدست ان شاءالله نیت کنید و کمک کنید.
بررسی ترورهای کور در کردستان
در هفته ای که گذشت حملات تروریستی ما داشتیم در کردستان. و دو عالم اهل سنت، دو مسئول شیعه را ترور کردند و به کمک نیروهای ناجا ، اطلاعات و نهادهای امنیتی و انتظامی سه روز نگذشته بود تمام این افراد و تیمها را به لطف خدا دستگیر کردند. جای تشکر را دارد. منتهی وقتی بررسی کردند، این جنایات از دست وهابیت سرچشمه می گیرد . اصلاً وهابیت ساخته و پرداخته دشمنان است. همان دشمنانی که اسرائیل را بوجود آوردند در قلب اسلام، وهابیت را بوجود آوردند. برای اختلاف بین مسلمین. اسرائیل را بوجود آوردند برای ضربه زدن به مسلمانان . یک کتابی است به نام خاطرات یک جاسوس انگلیسی به نام مسترهمفر همه شما بروید این کتاب را پیدا بکنید و مطالعه کنید. در این کتاب وزارت امور خارجه انگلیس دنبال اختلاف بین مسلمانان بودند طلبه سنی به نام محمد بن عبدالوهاب را پیدا کردند. یک جاسوس انگلیسی به نام همفر با او آشنا می شود و افکار خودش را در فکر او ، روح او القا می کند. محمد بن عبدالوهاب یک طلبه جاه طلب سنی بود . بعد هم قدرت نظامی داشت ، هم از خاندان سعود که در نجد از طرف انگلیسی ها بکار گرفته شده بود. از آن فکر جدید، محمد عبدالوهاب نتیجه شد. وهابیت به کربلا حمله کردند 7000 نفر را کشتند ضریع امام حسین(ع) را خراب کردند، مکه و مدینه را گرفتند ، قبرستان بقیع را تخریب کردند . امروز هم تفرقه انداختند ، در واقع جزء بدترین دشمنان اسلام ، سران وهابیت اند. که در واقع دستشان در دست آمریکا هست. ساخته و پرداخته تفکر دشمنان هستند. خدا لعنت کند تمام دشمنان اسلام را. حالا این ترورهایی که انجام شد از دستان خائن وهابیت آمریکایی سرچشمه می گیرد.

اهانت صهیونیستها به مسجد الاقصی
مطلب بعدی اهانت صهیونیستها در هفته گذشته به مسجدالاقصی داشتیم . در زمانی یکی از نخست وزیران انگلیس دستور داد که مسجد الاقصی را آتش زدند می گفت: بدترین روز همان روزی بود که ما مسجدالاقصی را آتش زدیم از ترس اینکه مسلمانان بیایند وبریزند ما را به دریا، همان روزی که آتش زدیم می لرزیدیم، ولی روز بعد دیدیم نه بهترین روز ما بود و از مسلمانان دنیا هیچ صدایی بر نیامد. که ما مسجدالاقصی را آتش زدیم.امروز البته به لطف الهی افزایش بیداری در عالم اسلام از برکت امام (ره) و انقلاب اسلامی ما شاهد هستیم. روز قدس را ایشان نام گذاری کردند. افزایش مقاومت را شاهد هستیم. ان شاءالله موج بیداری و مقاومت باعث شود اولین قبله ما مسلمانان از شر اشغالگران صهیونیست آزاد شود.

آثار و برکات مانور عظیم پیامبراعظم( صلی الله علیه وآله)
مطلب بعدی باید تبریک عرض کنیم به برادران عزیز در سپاه ، نیروی هوایی سپاه یک رزمایش بسیار عظیم پیامبر اعظم (ص) راه اندازی کردند. توانمندی های جدیدشان هم به رخ دشمنان ما کشاندند و نشان دادند. موشکهای که شلیک شد با برد 2000 کیلومتری ، یک وحشتی در قلب استکبار ایجاد کردند. یکی از کسانی که در این باره حرف زده است . وزیر امور خارجه انگلیس است. بعد از اینکه موشکهای سپاه پرتاب شد اعلام کرد فکر حمله به ایران وحشت آور است. دق مرگ شدند اسرائیلی ها چون فاصله ای که ما با اسرائیل داریم در تیررس نظام جمهوری اسلامی هست. این سامانه موشکی مایه شادی و امید برای ملت ایران و دوستداران نظام جمهوری اسلامی و مایه خوف و بازدارنده گی ، ترس و رعب دشمنان نظام جمهوری اسلامی است که باید آفرین بگوییم به برادران عزیزمان در سپاه پاسداران . همان طور ناوچه موشک انداز ارتش خوب آن هم تقویت می کند نیروی دریایی ما را.
ساخت دومین مرکز تاسیسات هسته ای بدست متخصصان داخلی

مطلب بعدی باز مایه وحشت استکبار جهانی شد . ساخت دومین مرکز تاسیسات هسته ای در قم بود.دشمنان که از اول مقابله کردند با هسته ای شدن ایران اسلامی و زمانی در دولت اصلاحات آمدند متوقف کردند کار را و امروز کار به جایی رسیده که خودشان پیشنهاد مذاکره می دهند. ترس سراسر وجودشان را فرا گرفته است هر چند بارها نظام جمهوری اسلامی اعلام کرده تاسیسات هسته ای ما صلح آمیز است. ما از انرژی هسته ای می خواهیم استفاده کنیم . وقتی اعلام شد دومین کارخانه هسته ای نظام جمهوری اسلامی آن هم به دست متخصصین داخلی نظام جمهوری اسلامی در حال تاسیس و ساخت است. یک وحشتی تمام وجود استکبار را فرا گرفت و شروع کردند به تهدید ، آمریکایی ها از یک طرف، فرانسوی ها از یک طرف ، انگلیسی ها از یک طرف و اسرائیلی ها مخصوصا . رئیس جمهور آمریکا هم یکجایی حرف زده اگر جمهوری اسلامی تاسیسات هسته ایش را تعطیل نکند منتظر مجازات دردناک باشد. کور خوانده دشمنان ما همان حرفی که شهید بهشتی زدند امروزهمان حرف را ملت ایران می زند. ای آمریکا ، ای اسرائیل ، ای فرانسه ، ای انگلیس از دست ملت ایران ، از دست رهبر، از دست رئیس جمهور ما، از دست متخصصین ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر.
سخنرانی رئیس جمهور علیرغم کار شکنی دشمنان در سازمان ملل
نکته بعدی که تقریبا آخر کلام من است در خطبه امروز دشمنان ما علیرغم تلاش فراوانشان و دشمنی هایشان که صدای جمهوری اسلامی را خفه کنند ، صدای آزادگی ملت ایران را خفه کنند و به قول خودشان ریشه ملت ایران را بخشکانند و علیرغم تلاش زیادی کردند که رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتر احمدی نژاد رأی نیاورند. شما دیدید که رئیس جمهور محترم با صلابت و با کار شکنی های


زیادی که استکبار اسرائیلی ها انجام دادند ایشان نتوانند در سازمان بین الملل سخنرانی کند . این خیلی مهم است تمام دنیا شاهد حرفهای حق نظام جمهوری اسلامی بر علیه استکبار در مرکز خودشان آنهایی که نمی توانستند تحمل کنند حرف حق را به بلندای آسمان به سراسر دنیا آن هم از مرکز کفر همان جایی که تمام و کمال هم و غمشان برای نابودی نظام جمهوری اسلامی از رئیس جمهور محترم که باید با تدبیر خوب توانستند صدای حق نظام جمهوری اسلامی را به سراسر دنیا برسانند باید تشکر و قدردانی کرد. سخنان بسیار مهم مقام معظم رهبری (حفظه الله) براداران ، خواهران ، بسیجیان عزیز، احزاب ، گروهها ، سلایق باید سخنان رهبر عزیز در گوش ما باشد. دهان ما، گوش ما کنار دهان رهبر عزیز و بزرگوار باشد.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.

 
 

New Page 1
 
 طراحی سايت توسط شرکت فراز رایانه  پشتیبان رسمی سیستم مدیریتی سایت ساز دریا طراحی شده است.